Selecteer een pagina

De wereld in een straat
De Tweede Atjehstraat Amsterdam

Een straat in Amsterdam-Oost. De fotografen Sabine Plamper en Rogier Alleblas -zelf bewoners van de Tweede Atjehstraat- hebben overal aangebeld, koffie gedronken, de bewoners geportretteerd en ze het hemd van het lijf gevraagd over zaken als geluk, toekomstverwachtingen en wat belangrijk voor ze is. Het resultaat is een uniek sociaal document. Dit portret van de tweede Atjehstraat laat bij de lezer een ander beeld zien dan het idee dat een gemengde straat in een gekleurde buurt alleen maar problemen betekent. De beelden en verhalen van de bewoners stellen je in staat een beter beeld te vormen van buren. In zijn voorwoord spreekt burgemeester Job Cohen de verwachting uit dat de mensen in de straat door het boek elkaar meer leren kennen en dat het boek op die wijze bijdraagt aan een prettiger woon- en leefomgeving. De foto’s laten zeer verschillende Nederlanders zien. Maar hoe verschillend ze ook zijn, in de interviews blijken ze in hun wensen, dromen en ervaringen erg op elkaar te lijken. Met dat besef worden die vreemde onbekende buren weer mensen van vlees en bloed. In dit document wordt niet alleen maar een Nederlandse straat in beeld gebracht, het boek verbeeldt tegelijkertijd een mondiaal en moderne Nederlandse samenleving.